Hørselsmålinger og tester

Blid gutt som rekker en finger i været. Hørselstest.Hva er et audiogram? Hvordan måler man hørsel?

I dag får alle nyfødte barn tilbud om hørselsscreening etter fødselen.

Det finnes både objektive, subjektive og formelle tester som måler hørsel. De objektive testene kan foretas uten at testpersonen deltar aktivt. Ved formelle tester deltar testpersonen ved å gi respons på lydinntrykk.

På disse sidene om hørselsmålinger og tester kan du lese om dette.


										
					
Sist oppdatert 19.09.2019