Mulige konsekvenser av et hørselstap

Nedsatt hørsel gir som regel utfordringer med å skille ulike lyder eller signaler fra hverandre. Hørselen er den viktigste sansen i utviklingen av talespråk. Når lydbildet er redusert ved et hørselstap, vil det kreve mer innsats å utvikle talespråk.

To jenter og en voksen leker med Duplo på matte.

Når mennesker er sammen, skapes det mye lyd. I omgivelsene rundt oss finnes det mange ulike lyder, som hosting, radio i bakgrunnen, lekeapparater og så videre. Ofte vil flere snakke samtidig. Da kan det være vanskelig å oppfatte hvem som snakker og hva som blir sagt.

Ved nedsatt hørsel vil deler av hørselsbildet bli filtrert bort fra barnets lydbilde. Det betyr at barnet kan høre en stemme, men ikke nødvendigvis høre nok til å oppfatte innholdet i det som blir sagt. Dette skaper utfordringer i kommunikasjonen og gir rom for misforståelser.

De vanskeligste misforståelsene er ofte de som ikke blir oppdaget av barnet eller samtalepartneren. Dette gir grobunn for feiltolkninger. Ordet «bil» kan forveksles med «mil». «Vil du ha kjøttkaker» og «vil du ha søtsaker» er et annet eksempel på forveksling. Hverdagen er full av liknende eksempler.

Mange vil kjenne seg igjen i punktene nedenfor:

  • begrenset tilgang til talespråk
  • manglende taleoppfattelse
  • problemer med korrekt uttale
  • forvrenging av lydinntrykk
  • vansker med å lytte i støyfylte omgivelser
  • nedsatt lydlokalisasjon
  • vansker med å delta i samspill med andre
  • dårlig konsentrasjonsevne og utholdenhet

Kilder

Små barn med hørselstap. Informasjonsperm til foreldre. Statped midt og St. Olavs Hospital Høresentralen har utarbeidet en informasjonsperm til foreldre om hørselstap (0 – 3 år). Permen kan også benyttes til foreldre med større barn.


										
					
Sist oppdatert 28.08.2019