På Rikshospitalet

For å spille av videoen, må du trykke på avspillingsknappen (play) under.

På PC-er og Android har du i tillegg mulighet til å velge synstolking, tegnspråktolking eller teksting. For å benytte denne funksjonaliteten må du ha Flash installert. Dessverre er det ikke lenger støtte for Flash på iPad og iPhone. Her kan du aktivere eller laste ned og lese mer om Flash for PC. Ved spørsmål om du ønsker å kjøre Flash må du velge tillat dersom du ønsker synstolking, tegnspråktolking eller teksting av portrettene.

Adobe avslutter støtten for Flash i slutten av 2020. Det er satt i gang et arbeid i Statped for å endre mediespillerne som brukes til å vise portrettene, slik at det igjen blir mulig å benytte alle funksjonene, også på iPad og iPhone.

Du er nå ute av flash objekt.

Om hørsel og hvordan cochleaimplantat (CI) virker.

Synstolket tekstversjon

Synstolk: Audiofysiker Ole Tvete ved CI-teamet på Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, forteller mens han viser på PC-skjermen.

Ole Tvete forteller: For å skjønne litt om hvordan implantater virker så må en først vite hvordan normalhørsel virker, og hva som er den vanligste formen for nedsatt hørsel, eller døvhet.

Kortversjonen av normal hørsel er da som følger: Hvis lyden kommer inn via trommehinnen, og den settes i vibrasjon i takt med lyden. Eksempelvis, hvis jeg sier den norske tynne lyden ”s”, medfører dette stort sett at trommehinnen svinger frem og tilbake cirka 6000 ganger i sekundet.

Dette blir overført til stigbøylen, som da vibrerer frem og tilbake 6000 ganger i sekundet og setter opp et signal her i det indre øret.

Det signalet i det indre øret kommer fra disse sansecellene som sender signalene videre i hørselsnerven. Den vanligste formen for døvhet er at sansecellene i det indre øret ikke virker. Da får ikke hørselsnerven noe signal og da er man døv.

Hvis vi ser et tverrsnitt av øret på den måten her, ligger sansecellene inne i benet, og dette gule er selve hørselsnerven som går opp til hjernen som ikke får noe signal om sansecellene ikke virker.

I et tverrsnitt så ser vi det sånn. Disse trådene her er selve hørselsnerven. Her sitter sansecellene. Når de ikke virker så putter vi et implantat, en metallelektrode, inn i dette hulrommet der, som kan stimulere disse hørselsnervene.

I prinsippet så ser det sånn ut: her har vi en sansecelle som ikke virker. Der kommer det en hørselsnerve. Den får ikke noe signal hvis den ikke virker. Den kan få et signal hvis vi setter en elektrode, en metallring, i nærheten og sender strøm på den, så vil det elektriske feltet bre seg over hørselsnerven, og når en nerve utsettes for et elektrisk felt, så sender den et signal. 

Så vi erstatter signalet fra sansecellen med et signal fra elektroden. Og vi prøver da å etterligne hvordan det skulle ha vært i et normalt øre.

Dette blir bare en grov etterlikning, men den er såpass lik at det blir et veldig brukbart signal.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 16.08.2013