Tilrettelegging

Når barnet har nedsatt hørsel, kan det påvirke både kommunikasjonen, orienteringsevnen og tilgangen til læring. Da er det viktig at foreldre, barnehage og andre nærpersoner vet litt om hvordan de kan legge til rette for god utvikling hos barnet.

For å tilrettelegge på en god måte, må man lære det enkelte barn å kjenne. Det er lurt å bruke tid på å prøve ut ulike tiltak. I dette arbeidet er det viktig at barnet, foreldre og fagpersoner samarbeider nært og justerer tiltakene etter behov. Opplevelsen av hørselstap er individuell – det finnes ingen fasit for god tilrettelegging.

Utvikling av sosiale og intellektuelle egenskaper forutsetter mulighet for deltakelse og samspill med andre. Når et barn har nedsatt hørsel, vil tilgangen til informasjon og kommunikasjon være redusert. Dette kan skape store utfordringer for barnets deltakelse og samspill. Det er omgivelsenes oppgave å tilrettelegge for samspill med jevnaldrende.

Endringer krever ekstra planlegging når barnet har nedsatt hørsel. For at barnehage og skole skal kunne legge forholdene til rette for barnet, er det lurt å prioritere og forberede overgangsfasen godt.

På sidene om tilrettelegging finner du informasjon og tips som kan brukes både hjemme og i barnehagen.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 10.01.2013