Praktiske tips

Nedsatt hørsel gir som regel utfordringer med å skille ulike lyder eller signaler fra hverandre. Hørselen er den viktigste sansen i utviklingen av talespråk. Når lydbildet er redusert på grunn av hørselstap, vil det kreve mer innsats å utvikle talespråk.

Når mennesker er sammen, skapes det mye lyd. I omgivelsene rundt oss finnes det mange ulike lyder, som hosting og kremting, radio/TV i bakgrunnen, lekeapparater og så videre. Ofte snakker flere mennesker samtidig. Da kan det være vanskelig å oppfatte hvem som snakker og hva som blir sagt.

Gode lytteforhold og situasjoner til å utvikle kommunikasjon vil være grunnleggende for å utvikle barnets sosiale og intellektuelle kompetanse. Synet blir en viktig sans for å orientere seg.

På disse sidene om praktiske tips kan du lese om:

  • å skape gode lytteforhold
  • å utnytte synet
  • tidlig samspill
  • kommunikasjon og samspill

Les mer

Foreldre og barn. Mange som blir foreldre til et hørselshemmet barn, har liten eller ingen kjennskap til det å høre dårlig. HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) har her samlet relevant informasjon og aktuelle lenker.

God lyd i barnehagen. En ressursside fra HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) om hørselshemming og tilrettelegging i barnehagen.

God lyd i skolen. En ressursside fra HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) om hørselshemning og tilrettelegging i skolen. Her finnes også fem filmer om god tilrettelegging for elever med nedsatt hørsel. Filmene kan også være nyttige for barnehager.

På bølgelengde – tilrettelegging av opplæring for elever med hørselstap. På bølgelengde består av en film- og en faktadel som på en enkel og oversiktlig måte formidler informasjon og kunnskap om hørselshemning, barn med hørselshemning i grunnskolealder og hvordan den enkelte skole kan tilrettelegge for et godt læringsmiljø. Denne kan også være nyttig for barnehagen.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 05.01.2016