Bevegelseslek

En mann svinger ei lita jente rundt i luften.Barn motiveres til å bevege seg gjennom ulike typer sanseinntrykk og med ulik type motivasjon. Det lille barnet blir raskt inkludert i en kultur som har med seg tradisjoner som det å bli vugget i søvn på mors eller fars arm, bli gynget på fanget, svingt rundt i luften til elleville hyl og til det å hoppe rundt i stua til musikk.

Kjerneinnholdet i disse «aktivitetene» er samspill, glede, sang, nærhet, sansebearbeiding, motorisk utfoldelse og lek. Til sammen kan vi kalle dette frie bevegelsesleker.

I barnehagen videreutvikles slike bevegelsesleker gjerne i mer organiserte former som innebærer felleskapsaktiviteter som samlingsstunder eller sekvenser med musikk og bevegelse.

For et barn som har nedsatt syn og hørsel vil slike aktiviteter være viktige å kunne delta i. Kanskje trenger barnet den lille hjelpen som ligger i hender å holde i, – et tau å holde i eller en stokk å kunne bevege seg langs.

Her er det bare fantasien som begrenser oss. Ringleker og det å danse eller bevege seg på rekke er aktiviteter som gjør at alle barna kan delta i et fellesskap.

For å finne ut av hva som motiverer et barn med nedsatt syn og hørsel til motorisk utfoldelse må vi se det enkelte barn. Hva er barnet interessert i og hva er det som fenger oppmerksomheten?

Les mer

Stavanger kommune. (ukjent dato). God skolestart – Bevegelsesleker og bevegelsessanger. Hentet 21. august 2012, fra Stavanger Kommune.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 20.11.2012