Bevegelseslek

En mann svinger ei lita jente rundt i luften.Barn motiveres til å bevege seg gjennom ulike typer sanseinntrykk og med ulik type motivasjon. Det lille barnet blir raskt inkludert i en kultur som har med seg tradisjoner som det å bli vugget i søvn på mors eller fars arm, bli gynget på fanget, svingt rundt i luften til elleville hyl og til det å hoppe rundt i stua til musikk.

Kjerneinnholdet i disse «aktivitetene» er samspill, glede, sang, nærhet, sansebearbeiding, motorisk utfoldelse og lek. Til sammen kan vi kalle dette frie bevegelsesleker.

I barnehagen videreutvikles slike bevegelsesleker, gjerne i mer organiserte former, som innebærer felleskapsaktiviteter som samlingsstunder eller sekvenser med musikk og bevegelse.

For et barn som har nedsatt syn og hørsel vil slike aktiviteter være viktige å kunne delta i. Kanskje trenger barnet den lille hjelpen som ligger i hender å holde i, et tau å holde i eller en stokk å kunne bevege seg langs.

Her er det bare fantasien som begrenser oss. Ringleker og det å danse eller bevege seg på rekke er aktiviteter som gjør at alle barna kan delta i et fellesskap.

For å finne ut av hva som motiverer et barn med nedsatt syn og hørsel til motorisk utfoldelse må vi se det enkelte barn. Hva er barnet interessert i og hva er det som fenger oppmerksomheten?

Les mer om bevegelseslek for barn med synsnedsettelse.

Få noen praktiske råd ved fysisk aktivitet for barn med synsnedsettelse.

Les mer om fysisk aktivitet for barn med hørselsnedsettelse.

Les mer

Stavanger kommune. (ukjent dato). God skolestart – Bevegelsesleker og bevegelsessanger. Hentet 12. mai 2015, fra Stavanger Kommune.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 12.05.2015