Hva er Sarepta?

Sarepta er et ordbehandlings- og kommunikasjonsprogram utviklet av Sprida Kommunikasjonssenter i Sverige. Det er et multimediebasert skallprogram hvor man må lage innholdet og tilpasse det til hvert enkelt barn, ut fra barnets forutsetninger.

Det vil si at ingenting av innholdet er laget på forhånd. Programmet blir på den måten skreddersydd til hver enkelt barn. Programmet er bryterstyrt, er koblet til talesyntese og er  bygget opp slik at det gir en god struktur.

Programmet er bygget opp med to nivåer, ett nivå for den voksne og ett for barnet. Her benyttes tekst med talesyntese, bilder eller video, lydklipp og et bryterpanel. Sarepta har mange ulike moduler, for eksempel:

  • kalender
  • bildebok
  • tekst
  • musikk
  • spill
  • e-post
  • MSN
  • mulig å koble til leselist
  • mulig å koble til internett

Kilder

Sarepta. Informasjon om ordbehandling- og kommunikasjonsbehandlingsprogrammet Sarepta.

Tengs, A. M., & Torgerstuen, K. (2012). Å gjøre det uforståelige forståelig. IKT som  pedagogisk hjelpemiddel i undervisningen med elever med døvblindhet. Spesialpedagogikk, 77(10), 4-11. Hentet 28. september 2018, fra Skådalen skole for døvblindfødte.

Tengs, A. M., & Torgerstuen, K. (2016). Å gjøre det uforståelige forståelig. Om dataprogrammet Sarepta som inspirasjon til økt kommunikasjon. Hentet 28. september 2018, fra Statped.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 02.09.2019