Sanserom

Sanserom (SnoezelEi lita jente ligger i en vannseng og kjenner på plasttråder som det er lys i.en) er et rom, eller en del av et rom, som er innredet med tanke på å skape en multisensorisk atmosfære og å gi sanselige opplevelser og stimulering.

I sanserommene stimuleres syn, hørsel, smak, lukt og berøringssans ved hjelp av musikk, lyd, lyseffekter, fiberoptikk, vibrasjoner, smaks- og luktestimuli.

Lyseffekter og musikk kan gjerne slåes av og på ved hjelp av tilgjengelige brytere dersom man har behov for å øke eller dempe sanseinntrykk.

Rommene kan ha ulike farger og har sin egen atmosfære, med omgivelser som innbyr til aktivitet eller avslapning. Utstyret som benyttes i rommene er gjerne høyteknologisk.

I sanserommene finner man for eksempel vannseng med lyseffekter, lyd og vibrasjonsrom, fantasirom med lyseffekter, boblebad med lyseffekter og duftlamper, fiberoptiske lyssøyler og lysslynger.

Dette kan gi gode og varierte sanseopplevelser og det er viktig å legge merke til om barnet ser ut til å trives og om stimuli er for sterke eller svake.

Kilder

Solum, G. E. (2007). SNOEZELEN – en kulturpizza? Betraktninger fra personer med utviklingshemming om Snoezelen som fritidsaktivitet. Masteroppgave, Høyskolen i Nord-Trøndelag, Steinkjer.

Les mer

Hulsegge, J., & Verheul, A. (1987). Snoezelen - Another World. Chesterfield: Rompa. Ltd

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning (NAKU). (2010). Snoezelen. Hentet 27. august 2012, fra Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 01.02.2013