Retinitis pigmentosa (RP)

Retinitis pigmentosa (RP) er den vanligste øyesykdommen hos barn med kombinerte sansetap.

Les mer om Synsvansker ved RP og Hvordan oppdage RP? på disse sidene.

Les mer om syn.

Les mer om retinitis pigmentosa (RP).

Se hvordan innskrenket synsfelt kan arte seg.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 05.11.2015