Symptomer på nedsatt syn

Når både syns- og hørselsfunksjonen er nedsatt er det viktig å kartlegge omfanget. Gjennom denne kartleggingen ønsker vi å finne ut hvordan vi skal tilrettelegge på en best mulig måte slik at barnet får utnyttet sansene sine best mulig. Vi ønsker også å finne hvilken sansekanal som fungerer best. Det er viktig å finne fram til de beste betingelsene for samspill og kommunikasjon, læring, utvikling og livskvalitet.

På sidene om symptomer på nedsatt syn vil du finne oversikter over symptomer på øyesykdommer og tilstander som det er viktig å være oppmerksom på slik at barnet eventuelt kan utredes nærmere hos øyelege, ortoptist, optiker og/eller synspedagog. Atypisk atferd hos barnet kan også bety synsvansker.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 03.01.2018