Luktesansen

Luktesansen (olfaktorisk sans) er evnen til å oppfatte lukt. Vi mennesker er i stand til å skille mellom tusenvis av ulike luktmolekyler, og vi kan bruke luktesansen i forbindelse med tallrike aktiviteter. Luktereseptorene blir utviklet tidlig i fosterlivet. Små babyer er i stand til å gjenkjenne lukten av sin egen mamma.

Lukt og smak samarbeider. Hvis maten lukter godt og ser god ut, virker den også fristende. Lukten varsler oss om maten er dårlig.

Bilde om luktesansen.

Lukt kan oppleves over avstand og er derfor en del av vårt naturlige alarmsystem. Den advarer oss mot potensielle farer som for eksempel gass og røyk. Luktesansen er derfor en viktig fjernsans.

Luktesansen er en kraftfull sans når det gjelder å fremkalle minner fra tidligere opplevelser. En spesiell lukt fremkaller ikke bare minnene fra opplevelsen, men også de følelsene som oppsto der og da.

Vi bruker luktesansen for å vedlikeholde personlig hygiene, til å nyte lukten av et nystekt brød og noen ganger kan vi identifisere personer gjennom lukten av en spesiell parfyme. Lukt kan gi oss informasjon om at det lages mat et sted i huset eller at det grilles i naboens hage.

Lukt kan gi verdifull informasjon både ute og inne. Ulike plasser og rom har sine spesielle lukter. Lukter som alltid er til stede kan være verdifulle kjennemerker for orientering. På et kjøpesenter vil du for eksempel lett kjenne lukten av blomsterbutikken, parfymeriet og bakeriet.

Luktesansen kan forsterke de andre sansene ved å gi tilleggsinformasjon.

Luktesansen er, ved siden av smakssansen, en av våre “kjemiske” sanser. Med luktesansen kan vi oppfatte stoffer som befinner seg i luften vi puster inn. Mennesker kan skille mellom ca. 10 000 forskjellige lukter. For eksempel består duften av nymalt kaffe av mer enn 1000 forskjellige duftstoffer.

Luktesansen kan bidra med viktige og betydningsfull informasjon til personer med nedsatt syn.

Kilder

Brown, D. (2010). Sanserne og deres betydning for arbejdet med døvblinde. Hentet 25. februar 2017, fra Socialstyrelsen.dk.

Holm, D. (2004). Sniff, sniff . . . uhmmm! Hentet 25. februar 2017, fra nysgjerrigper.no, Norges forskningsråd.

Olsson, K., Westman, A., Ytterbergh, M., & Ôberg, L. (2008). Synguiden förskola – en vägledning för dig som möter barn med synskada i förskolan. Stockholm: Specialpedagogiska Institutet. Hentet 25. februar 2017, fra Specialpedagogiska skolmydigheten.

Les mer

Winther, F. Ø. (2011). Luktesans. Hentet 25. februar 2017, fra Store norske leksikon.

Winther, F. Ø. (2011). Luktesansen. Hentet 25. februar 2017, fra Store norske leksikon.


										
					
Publisert 11.11.2011, sist oppdatert 25.02.2017