Muskel- og bevegelsessansen

bilde om muske og bevegelsessansen.Muskel- og bevegelsessansen omtales med flere ulike begreper, som muskel- og leddsansen, den kinestetiske sans eller proprioceptiv sans. Den gir informasjon om de ulike kroppsdelenes stilling, tyngde, bevegelse og liknende.

Denne sansen styres fra reseptorer i muskler, sener og ledd der spesielle nerver gir melding til hjernen. Sammen med følesansen muliggjør den for eksempel å kjenne på noe samtidig som vi beveger hendene over gjenstanden.

Muskel- og bevegelsessansen er, sammen med likevektssansen, en forutsetning for balanse og koordinering av bevegelser.

Denne sansen registrerer kroppsdelenes posisjon i forhold til hverandre, og bidrar til å bestemme hastigheten, koordineringen og retningen på bevegelsene vi gjør uten at vi behøver å bruke synet. Denne sansen gir barnet opplevelse av egen kropp når det for eksempel løfter en arm for å vinke eller klatrer i en taustige.

For et barn med synsnedsettelse må bevegelser læres på andre måter enn gjennom synet. Vi kan vise barnet ulike bevegelsesmønstre med forsiktig håndledelse og ved bruk av stemmen.

Kilder

Olsson, K., Westman, A., Ytterbergh, M., & Ôberg, L. (2008). Synguiden förskola – en vägledning för dig som möter barn med synskada i förskolan. Stockholm: Specialpedagogiska Institutet. Hentet 25. februar 2017, fra Specialpedagogiska skolmydigheten.

Hauge, A. (2011). Kinestetiske sans. Hentet 25. februar 2017, fra Store norske leksikon.


										
					
Publisert 11.11.2011, sist oppdatert 25.02.2017