Formingsaktiviteter

Gutt bruker hammer og spikerFormingsaktiviteter handler om å få konkrete erfaringer med ulike materialer og redskaper, samt å lære begreper. Barn ser hvordan ting ser ut og hva de skal gjøre ved å imitere det den voksne viser og forklarer med ord.

Et barn med nedsatt syn må kjenne på konkretene og få muntlig veiledning. Ved behov for håndledning kan prinsippene ved «hånd over hånd» brukes. Dette er håndledning der barnet legger sine hender oppå ledsagerens hender. Barnet holder  fingertuppene foran ledsagerens og må selv være aktiv for å kjenne på det hun eller han skal utforske og undersøke. Unngå å gripe og føre barnets hånd. Å ha kontakt med ledsagerens hender kan skape trygghet for barnet.

Barnet kompenserer for synsnedsettelsen ved aktivt bruk av de andre sansene. Aktiviteter der en må bruke hørsels-, føle-, smaks- og luktesansen er noe alle barn vil ha utbytte av. I tillegg til at det legges vekt på bruk av sansene, vil det ofte kreves annen tilrettelegging og gode forberedelser.

Tips – barn som er blinde

 • oversiktlig arbeidsplass; for eksempel et brett med kant på slik at ikke ting forsvinner
 • kurv eller lignende med saks, limstift, tråd, farger og eventuelt andre redskaper i – alt ettersom hva en skal lage
 • merkede bokser og kurver med materialene en skal jobbe med sortert etter type og farge
 • materialer med ulik taktil overflate. Se for eksempel tegnepakken fra Huseby kompetansesenter

Tegnepakke fra Huseby

 • gi gode muntlige forklaringer på det barnet skal gjøre
 • vis modeller av det de skal lage som barnet kan kjenne på
 • jobb med forståelse av todimensjonal form (bilder og illustrasjoner) – for eksempel tegne hverandre i helfigur ved å ligge på gulvet og tegne rundt, og ellers bruke innholdet og ideer fra tegnepakken fra Huseby kompetansesenter

Tips – barn om er svaksynte

Barn perler på ensfarget underlag

 • materialene bør ha gode farger
 • materialene bør ha god kontrast til underlaget
 • ensfarget, ikke mønstret, underlag
 • godt lys på arbeidsplassen
 • bruk matte plastduker (blanke plastduker skaper blending)
 • tusj gir bedre kontraster og er lettere å se enn fargeblyanter
 • myke blyanter gir bedre strek og er lettere å se enn harde blyanter
 • bruk konditorfarge i trolldeig

Kilder

Se innledning om lek.


										
					
Publisert 11.11.2011, sist oppdatert 29.11.2016