Bruk av mobilitetshjelpemidler

Enkle hjelpemidler kan få stor betydning for barnets mulighet til forflytning og orientering. En synspedagog eller mobilitetspedagog kan veilede og lære opp barnet og barnets nærpersoner. De kan også komme med råd om når de mener barnet bør begynne å bruke disse hjelpemidlene. Kontakt Statped (Statlig spesialpedagogisk tjeneste) for mer informasjon.

Forflytningshjelpemidler

Gåvogn, «precane» og liknende

For at det lille barnet skal kunne bevege seg selvstendig og fritt ute eller inne uten å støte borti ting, kan en gåvogn, en leke eller liknende tas i bruk. Prinsippet er at barnet holder noe foran seg som støter borti hindringene først.

Det er også mulig å bruke en såkalt «precane». Dette er et mobilitetshjelpemiddel som kan være aktuelt for noen. Barnet holder «precanen» foran seg med begge hender.

Den hvite stokken

Gutt med hvit stokk langs kantDen hvite stokken, også kalt mobilitetsstokken, er et hjelpemiddel som har tre hovedoppgaver:

  • Gi barnet informasjon om underlaget og omgivelsene.
  • Gi barnet beskyttelse mot å støte på hindringer i omgivelsene.
  • Vise omverden at barnet er synshemmet.

 

Den hvite stokken er et viktig hjelpemiddel for å oppnå selvstendighet. Det finnes ulike typer av stokker og ulike stokkteknikker. Stokkteknikker vil si ulike måter å bruke stokken på avhengig av omgivelser og situasjoner. For å bli en god stokkbruker, kreves det opplæring og trening.

Hånd over hånd på hvit stokk

Forflytningshjelpemidler kan kan bidra til at barnet oppnår trygghet i forflytningen. Denne tryggheten kan føre til en mer avslappet og bedre kroppsholdning.

Det er ulike meninger om barnet skal bruke «precane» eller hvit stokk, både blant forsatte og fagfolk. Noen synes at barn som er blinde skal begynne med vanlig mobilitetsstokk. Andre
synes en precane er et godt hjelpemiddel på vei til, eller istedenfor mobilitetsstokken.

Lydfyr

Et lydfyr avgir lydsignal slik at barnet kan finne tilbake til et bestemt sted ved hjelp av hørselen, for eksempel en ytterdør. En type lydfyr kan monteres fast, mens andre er bærbare og kan plasseres etter behov.

Lydfyr finnes med valgfrie innstillinger for tonelengde, pauselengde, frekvens og total signalvarighet.

Kilde

For oversikt over kilder – se innledningen om orientering og mobilitet.


										
					
Publisert 11.11.2011, sist oppdatert 10.01.2018