Øyemotorikk

Øynenes bevegelser styres av seks øyemuskler. Enkelt kan man si at vi har både fin- og grovmotoriske øyebevegelser. Øyemotorikk er en samlebetegnelse for all øyemuskelaktivitet. God øyemotorikk er viktig for blant annet å kunne skille små detaljer ved for eksempel legging av puslespill, se detaljer i bilder i bøker og ved orientering i omgivelsene.

Grovmotoriske øyebevegelser

 • akkomodasjon – øyets evne til å se klart på forskjellige avstander, det å kunne se skarpt når en flytter blikket hurtig fra avstand til nært og omvendt
 • følgebevegelser – kunne følge en gjenstand med blikket i alle retninger uten å bevege hodet
 • konvergens – kunne holde blikket samlet på nært hold
 • stereosyn – evnen til å se avstand og dybde

Finmotoriske øyebevegelser

 • sakkader – små forflytninger med blikket ved for eksempel lesing
 • minisakkader – minibevegelser av øyet (dirring), som må være tilstede for at det skal sendes informasjon til hjernen
 • antisakkader – evnen til å undertrykke en øyebevegelse
 • fiksering – evnen til å holde blikket stødig festet på ett punkt

Å undersøke øyemotorikk

Det brukes både formelle og uformelle tester for å undersøke øyemotorikk.

 • Akkomodasjon undersøkes ved å se om den som undersøkes klarer å se skarpt på alle avstander når han/hun flytter blikket fra nær til avstand og omvendt.
 • Følgebevegelser undersøkes ved at en fører en gjenstand i mange retninger foran den som undersøkes, mens han/hun skal følge gjenstanden med blikket.
 • Konvergensferdighet undersøkes ved å bevege en gjenstand inn mot øynene og se hvor nært en kommer uten at gjenstanden oppfattes som uklar eller dobbel.
 • Stereosyn undersøkes ved ulike formelle tester, se samsyn.
 • Sakkader og fiksering kan undersøkes ved bruk av spesielle briller som registrerer øyebevegelsene mens den som undersøkes ser på ting som skjer på en dataskjerm.

Kilder

Opsal, K., & Sommerfeldt, E. (2009). Etter hjerneslag – synsforstyrrelser og lesing. Oslo: Huseby kompetansesenter.

Wilhelmsen, G. B. (2003). Å se er ikke alltid nok. Synsforstyrrelser etter hjerneskader og mulige tiltak. Oslo: Unipub.


										
					
Sist oppdatert 24.09.2012