Samsyn

Når synsinntrykk fra begge øyne oppfattes av hjernen som ett bilde, sier vi at personen har samsyn. Da kan personen blant annet beregne avstand til ting og se dybde i bilder. Oppfatningen av dybde har lite å si på avstand, fordi begge øynene ser identiske bilder ved avstander lenger enn 6 meter.

Samarbeid mellom øynenes synsinntrykk er ikke til stede ved fødselen, men utvikles gradvis gjennom barndommen. Utviklingen av samsyn er avhengig av at det dannes et klart bilde av det en ser på, i begge øynes netthinne.

Stor brytningsforskjell (brytningsfeil/brytningsavvik) mellom øynene, skjeling og redusert syn på grunn av uklarheter i hornhinne eller linse kan hindre samarbeidet mellom øynene. Hjernen klarer ikke å smelte sammen bildene fra begge øynene til et samlet bilde, og barnet får nedsatt samsyn.

Ved skjeling vil hjernen i mange tilfeller koble ut det ene øyet. I slike tilfeller vil hjernen registrere bilder kun fra ett øye. Konsekvensene blir at barnet får nedsatt samsyn og dybdesyn. Dybde kan likevel oppfattes fordi avstanden til det vi ser på bedømmes ut fra :

  • størrelser
  • skyggevirkning
  • hvordan gjenstander endrer form ut fra egen forflytning

Å teste samsyn

Samsyn testSamsynet testes ved hjelp av ulike stereotester som avdekker om barnet klarer å se at figurene «kommer ut» av bildet (tredimensjonalt). Noen av testene krever at barna har spesielle briller på seg.

En kan lære å tolke avstander og dybde gjennom erfaring. Les mer på sidene om synsstimulering.

 

 

Kilder

Høvding, G. (Red.) (2004). Oftalmologi – Nordisk lærebok og atlas (14. utg. ed.). Bergen: Studia.

Inde, K. (2006). Samsyn. Två ögon – en bild. Gøteborg: Multilens.

Lie, I. (1998). Syn og synsproblemer. Oslo: Universitetsforlaget.

Norsk ortoptisters forening (NOF). (2010). Skjeling. Hentet 7. oktober 2010, fra Norsk ortoptisters forening.

Sandvik, K. (2012). Samsyn. Hentet 18. januar 2012, fra Store norske leksikon.


										
					
Sist oppdatert 26.08.2012