Fysisk tilrettelegging

Barn med nedsatt synsfunksjon er en uensartet gruppe, og det må derfor alltid tas individuelle hensyn. Behovene for fysisk tilrettelegging vil variere avhengig av blant annet barnets synsfunksjon, alder og eventuelle tilleggsvansker.

Barn som er svaksynte vil ofte ha nytte av gode visuelle og fysiske markeringer, mens barn som er blinde har behov for fysiske markeringer. Et godt lydmiljø, orden og struktur er viktig for alle barn med nedsatt syn.

Et godt tilrettelagt miljø gjør at barnet

  • får bedre oversikt
  • kan bevege seg tryggere og sikrere
  • blir mer selvstendig
  • blir mer uavhengig
  • slipper å bruke krefter på å skaffe seg oversikt
  • får mer energi til å delta aktivt i lek og i det sosiale miljøet

Rammeplan for barnehagen

I «Rammeplan for barnehagen – innhold og oppgaver» står det:

Barnehagen skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig får den sosiale, pedagogiske og/eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et inkluderende og likeverdig tilbud. Tilretteleggingen skal vurderes underveis og justeres i tråd med barnets behov og utvikling.

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 40)

Innhold

På disse sidene om fysisk tilrettelegging kan du lese om bruk av farger og kontraster, tilrettelegging ved hjelp av belysning og blending, viktigheten av å tenke på lydmiljøet samt hvordan man kan skape best mulig oversikt for barnet.

Kilde

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen – innhold og oppgaver. Hentet 6. oktober 2018, fra Utdanningsdirektoratet.


										
					
Publisert 11.11.2011, sist oppdatert 06.10.2018