Hjelpemidler for barn som er blinde

Taktilt spillFor barn i førskolealder som er blinde, kan det være aktuelt med hjelpemidler innen lek og stimulering, aktiviteter i dagliglivet (ADL), mobilitet og fritid.

På disse sidene om hjelpemidler for barn som er blinde kan du lese mer om dette.


										
					
Publisert 11.11.2011, sist oppdatert 16.01.2013