Lek og stimulering

Les om lek og lekeutvikling under deltakelse.

Eksempler på stimuleringsmateriell

Tusenbein leke

 • teppe med taktil overflate
 • tusenbein (se bilde)
 • lekeklosser med lyd

 

Eksempler på brettspill og taktile spill

Taktil terning

 • vanlige brettspill med taktil merking: stigespill med taktil merking, ludo med taktil merking
 • taktile terninger (se bilde)
 • ploppeark
 • den endeløse landevei (ploppeark)
 • sirkelludo
 • kulebanken

 

Taktilt domino

 • Domino (taktilt merket – se bilde)
 • kortstokk (taktilt merket)
 • Uno (taktilt merket)
 • bondesjakk
 • fire på rad
 • følelotto
 • Eltho taktil, et fleksibelt aktivitetsspill for samvær og mestring

Eksempler på spill med lyd

Boks, klinkekuler og taktil terning

 • kuler på boks – hjemmelaget leke: boks med plastlokk der man skjærer et kryss og trykker klinkekuler nedi (se bilde)
 • lydlotto

Eksempler på leker

Speilkarusell

 • speilkarusell (se bilde)
 • kulekarusell med lyd (har også gode fargekontraster)
 • baller med lyd
 • innpasningspuslespill
 • til førpunktopplæring: punktskriftmaskin/ Perkins Brailler/Perkins-maskin (flere navn på samme) og punktkloss

 

 • en stor kartong kan bli et lekehus, der barnet kan gå inn og blant annet kjenne på vegger og tak
 • «det lille rom” – en del småbarn og barn med forsinket utvikling, kan ha glede av “det lille rommet” utviklet av Lilli Nielsen (dansk pedagog)

Kilder

Adaptor – hjelpemidler til hobby og lek. Hjelpemidler til hobby og lek for mennesker med synshemning.

Huseby kompetansesenter. (2013). Eltho taktil – et fleksibelt aktivitetsspill for samvær og mestring. Metodeheftet kan lastes ned gratis. Oslo: Statped.no.

Kettler, B. W., Jessen, E. M., & Kolstad, M. (2006). Vi lager hus. Et praktisk opplegg for gruppe hvor en elev er blind. DVD følger med. Statped skriftserie nr. 46. Oslo: Huseby kompetansesenter. Hentet 15. september 2016, fra Statped.no.

NAV – Hjelpemidler til lek, trening og aktivisering. Barn og unge under 26 år kan få hjelpemidler til trening og stimulering, for å opprettholde og bedre motorisk og kognitiv funksjonsevne. For å få slike hjelpemidler må barnets funksjonsevne være varig (utover to år) og vesentlig nedsatt.

Nielsen, L. (1991). Rummet og Jeg’et: om at lære sig tidlig rumforståelsse ved hjelp af “det lille rum”. København: Sikon.

Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste. Statped tilbyr tjenester til kommuner og fylkeskommuner og støtter opp under arbeidet med å realisere opplæringslovens bestemmelser om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov.

Sørensen, I., Roten, M. H., & Wist, R. (2008). Pedagogisk stimuleringsmateriell for synshemmede. Powerpoint presentasjon fra Google dokumenter.


										
					
Publisert 11.11.2011, sist oppdatert 02.09.2019