Hjelpemidler for barn som er svaksynte

Jente med mørke solbrillerFor barn i førskolealder som er svaksynte, kan det være aktuelt med hjelpemidler innen disse områdene: belysning, ergonomi, svaksyntoptikk, lek og stimulering, aktiviteter i dagliglivet (ADL), mobilitet, informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og fritid.

På sidene om hjelpemidler for barn som er svaksynte kan du lese mer om dette.


										
					
Publisert 11.11.2011, sist oppdatert 16.01.2013