Tiltak ved halvsidig synsfeltutfall

Tiltakene er avhengig av om det halvsidige synsfeltutfallet rammer skarpsynet, er absolutt eller ikke og hvor utfallet befinner seg (høyresidig eller venstresidig).

Lys kan tilpasses og blending hindres/reduseres

 • ved god, jevn allmennbelysning med reguleringsmulighet
 • ved tilpasset, ikke blendende punktbelysning
 • ved å unngå blanke flater – bruk ensfarget, ikke blendende underlag

Klare farger og gode kontraster

 • mellom forgrunn og bakgrunn på det barnet skal se

Forstørring kan hjelpe

 • for eksempel ved bruk av optiske hjelpemidler:
  • beste korreksjon (briller, kontaktlinser)
  • luper og lupelampe
  • forstørrende videosystem (lese-TV/forstørrende TV)

Plassering av barnet har betydning

 • vær oppmerksom på:
  • avstand
  • hvor synsfeltutfallet befinner seg
  • lysforhold
 • skråbrett kan avhjelpe stiv nakke og hodepine

Annet

Barnet kan lett miste oversikten:

 • lær skanneteknikker for å få oversikt
 • bruk fingeren til å spore
 • bevisstgjøring – det er noe til den siden man har utfall

										
					
Sist oppdatert 15.11.2013