På innsiden av et litt annerledes liv

Thomas Rannstad Haugen har skrevet boken: «På innsiden av et litt annerledes liv».

Forlaget skriver følgende om boka:

«Mange lurer veldig på hvordan det er å leve et liv uten å se. Hvordan er det i det hele tatt mulig? Denne boken gir noen svar.

Med utgangspunkt i sitt eget synstap har forfatteren kombinert sine personlige og faglige erfaringer (25 år som synshemmet, 10 år i Norges Blindeforbund og 5 år i Helsedirektoratet) for å skrive en bok om livsmestring. Boken beskriver blant annet reisen fra seende til blind, mestringsteknikker og annerledeshet som kan oppstå i et liv uten syn.

På en personlig og nær måte beskriver han hvordan et synstap kan påvirke måten livet leves på og hvilke forandringer som kan skje når synet sakte forsvinner, og inkluderer små og store historier fra eget liv. Boken diskuterer vanlige reaksjoner på et synstap og hvordan synstapet kan påvirke kroppsspråket. Arbeidsliv, foreldrerollen og samliv kan også påvirkes og har fått sine sider i boken. I tillegg ser Thomas Rannstad Haugen nærmere på prosessen rundt det å starte med både hvit stokk og førerhund.
Avslutningsvis oppsummerer forfatteren nøkkelfaktorer for at han i dag lever et godt liv til tross for, og til dels på grunn av, sitt manglende syn.»

Sitatet er hentet fra bokomtalen på forlagets hjemmeside.

Sitat fra boken

Her gjengis et lite sitat fra boken:

Kommunikasjonen er nesten like viktig som aksepten. De henger tett sammen. Det at jeg i stadig større grad klarer å snakke om hvordan jeg har det, gjør det enklere både for meg selv og for de som er rundt meg. Det er selvfølgelig ikke alltid like lett. Det krever trening og det må vedlikeholdes.

Høsten 2000 sa jeg at det å miste synet er ingen dødsdom. I dag vil jeg gjerne legge til følgende: Det å miste synet er ingen dødsdom, og derfor må jeg lære å leve.

Sitatet er hentet fra boken: «På innsiden av et litt annerledes liv«, 2016, s. 54 og 55.

Kilde

Haugen, T. R. (2016). På innsiden av et litt annerledes liv. Larvik: Forlagshuset i Vestfold.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 06.04.2017