Vi er alle vanlige mennesker i våre egne liv

Les her hva en bruker av nettportalen www.sansetap.no sier om sine erfaringer med portalen. Artikkelen er publisert i fagtidsskriftet Spesialpedagogikk, og gjengitt med tillatelse.

Nettstedet sansetap.no som ble relansert av Statped i 2012, er det første nettstedet i Norge som gir informasjon om både syn, hørsel og kombinerte sansetap på ett og samme sted. I dag omfatter det nesten 1200 sider. Nina Skorges personlige favoritt er videoportrettene.

TEKST AV TOMMY A. VÅGE

– Videoportrettene er unike, alminneliggjørende og terskelsenkende. De gjør at mange kan kjenne seg igjen i egen situasjon, sier Skorge. 

Skorge er gift, har tre barn og bor i Larvik. Hun er utdannet lege, men måtte slutte å arbeide for en stund tilbake. Men det betyr ikke at hun har lagt inn årene. Hun lever et ganske hektisk liv sammen med familien sin og er engasjert i frivillig arbeid og dessuten en ivrig mosjonist.

Hvordan ble du oppmerksom på sansetap.no?

– Første gang jeg ble ordentlig presentert for nettstedet var da jeg var i Lund i Sverige i november i fjor (2012) på en europeisk konferanse. Der var jeg selv med i et prosjekt som omhandler døvblindhet og livsomstilling, sier Skorge.

Hvordan opplever du navnet sansetap.no?

– Jeg synes det er kort og greit. For personer med kombinerte sansetap er det bra å ha all informasjon samlet på ett sted, mener Skorge.

Følelser og fakta

Hva forteller deg som bruker at du kan stole på informasjonen fra sansetap.no?

– Når det gjelder det jeg har lest om min egen diagnose ser jeg at dette er laget både med hjernen og hjertet. For én ting er at du kan stole på ting som står der, at det er medisinsk korrekt. Men det handler også om at når man søker informasjon og kanskje er i en sjokkfase, er det også viktig hvordan det som står der, er formulert. Det er mange måter å si en sannhet på, understreker Skorge.

Gjenkjenning i egen livssituasjon

Hvilken leseropplevelse sitter du igjen med etter å ha brukt sansetap.no?

– Jeg synes at forsiden er utrolig flott, og jeg liker veldig godt bildebruken og at det er en klar inndeling i ulike aldersgrupper. Det er en veldig god systematikk. Det er logisk og systematisk satt opp – det er syn, hørsel og kombinerte sansetap. Det er noe med det å kunne formidle gjenkjenning i egen livssituasjon, og det synes jeg nettstedet lykkes med, sier Skorge.

Navigasjon

Vi er veldig forskjellig skrudd sammen i hodet vårt, noen skal ha ting alfabetisk, andre ønsker seg tematisering og noen vil ha fagstoffet ordnet kronologisk.

Finner du frem på sansetap.no?

– Ja, det gjør jeg. Men nettstedet er stort, og for å få best mulig nytte av det, må det tas i bruk flere ganger – lese litt og så legge litt bort og så går du inn og slår opp på noe annet, sier Skorge.

Tilgjengelighet

Offentlige nettsteder som sansetap.no har et eget tilgjengelighetskrav knyttet til seg. Tilgjengelighetskravet er lovfestet og fremgår i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Nina Sellæg, som er redaktør for sansetap.no, sier i en kommentar at nettstedet er utformet med særlig henblikk på universell tilgjengelighet.

Sakset fra Spesialpedagogikk nr. 3/2014.

Les historien om sansetap.no.

Kilde

Våge, T. (2014). Vi er alle vanlige mennesker i våre egne liv. Spesialpedagogikk, 79(3), 30-31.

Les mer

Gullacksen, A.-C., Göransson, L., Rönnblom, G. H., Koppen, A., & Jørgensen, A. R. (2012). Livsomstilling ved kombinert syns- og hørselsnedsettelse/døvblindhet – et indre arbeid over tid. Hentet 1. juli 2020, fra Nordens Velferdssenter.

										
					
Sist oppdatert 01.07.2020