Nedsatt hørsel

Her følger en alfabetisk liste over landsdekkende interesse- og brukerorganisasjoner av og for personer med nedsatt hørsel. De fleste driver lokalt likemannsarbeid, gir ut medlemsblad eller nyhetsbrev, arrangerer sosiale samlinger, aktiviteter og kurs.

Informasjon om de enkelte organisasjonene er blant annet sakset fra hjemmesidene deres. Les mer om de enkelte organisasjonene ved å følge lenkene.

Cochleaklubben – Foreldreforeningen for cochlea-implanterte

Cochleaklubben er en landsomfattende, uavhengig og frivillig organisasjon som formål å ivareta cochlea-implanterte barns interesser og utvikle en dialog mellom familier med cochlea-implanterte barn, samt være en støtte for alle som ønsker hjelp eller rådgivning i forbindelse med cochlea-implantat-operasjoner.

Les mer om Cochleaklubben.

Coda Norge – foreningen hørende barn av døve

Foreningen hørende barn av døve – CODA Norge, er en interesseorganisasjon for hørende barn med døve foreldre. Hørende barn som har en eller to døve foreldre kalles gjerne KODA – Kids of Deaf Adults. De vokser opp til å bli CODA – Children of Deaf Adults når de fyller 18 år. Dette er betegnelser som kommer fra USA, men som brukes verden over.

Foreningens formål er å spre informasjon om erfaringer fra en oppvekst i tospråklig miljø med norsk og tegnspråk, samt være en ressurs for døve foreldre og deres barn.

Les mer om Coda Norge – foreningen hørende barn av døve.

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund)

HLF er interesseorganisasjonen for høreapparatbrukere og tinnitusrammede, sterkt tunghørte/døvblitte, foreldre med tunghørte barn, CI-opererte og mennesker som lider av balansesykdommen Ménières. HLF jobber for en enklere hverdag for landets nær 700 000 hørselshemmede.

Les mer om HLF.

Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU)

Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) er organisasjonen for unge og unge voksne (0-35 år) med ulike former for hørselsutfordringer som nedsatt hørsel, tinnitus, Ménières og CI.

Målet til organisasjonen er et samfunn der unge med hørselsutfordringer har like muligheter som normalthørende.

Les mer om Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU).

Norges Døveforbund (NDF)

Norges Døveforbund er tegnspråkbrukernes interesseorganisasjon. De arbeider for å styrke tegnspråkets stilling på alle områder i samfunnet, og kjemper for at norsk tegnspråk skal få status som offisielt språk. Målet for organisasjonens virksomhet er å oppnå bedring av den enkeltes livsstandard og levekår, og full samfunnsmessig likestilling.

Les mer om Norges Døveforbund (NDF).

Norges Døveforbunds Ungdom (NDFU)

Norges Døveforbunds Ungdom (NDFU) er en seksjon under Norges Døveforbund og skal ta vare på tilbud til døve ungdommer i Norge. NFDU passer for dem mellom 0 og 30 år.

Målet er å skape felleskap mellom unge medlemmer og å informere om arrangementer i utlandet, samt kjempe for rettigheter og utveksle syn på ulike saker.

Les mer om Norges Døveforbund Ungdom (NDFU).


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 28.09.2016