Statped

Kommunene og fylkeskommunene har ansvar for opplæring av barn, unge og voksne.

Statped – spesialpedagogisk støtte, tilbyr tjenester til kommuner og fylkeskommuner i deres arbeid med å realisere opplæringslovens bestemmelser om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov.

Les mer om Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste.

Kilder

Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste. Spesialpedagogisk støttetjeneste for kommuner og fylkeskommuner som støtter opp under arbeidet med å realisere opplæringslovens bestemmelser om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 04.10.2017