Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til personer med funksjonsnedsettelse som har behov for ledsager på offentlige kultur- og fritidsarrangementer og på kollektivtransport som aksepterer ordningen. Personen med nedsatt funksjonsevne betaler gjeldene priser.

Ledsagerbevis skal være et virkemiddel for å forebygge isolasjon og dermed bidra til økt livskvalitet for den enkelte.

Ordningen er ikke lovpålagt. Den enkelte har ingen rett til ledsagerbevis. Det er bostedskommunen som utsteder ledsagerbevis dersom de har vedtatt ordningen. Kommunen kan gi videre veiledning.

Les om honnørrabatt.

Les om honnørrabatt for døvblinde med følge.

Kilder

Jungelhåndboka. Jungelhåndboka gir en enkel oversikt over velferdsretten, slik at brukerne selv kan orientere seg i paragrafjungelen og kanskje finne svar på noen av sine rettighetsspørsmål.

Helsenorge.no. (2015). Ledsagerbevis. Hentet 28. august 2017, fra helsenorge.no.

Regjeringen. (2017). Rundskriv N-3/2017 – Honnørrabatt for døvblinde med følgje – Utferding av tilleggslegitimasjon. Hentet 28. august 2017, fra Regjeringen.no.

Samferdselsdepartementet. (2017). Honnørrabatt for døvblinde med følgje – Utferding av tilleggslegitimasjon (PDF). Rundskriv N-3/2017. Hentet 28. august 2017, fra Regjeringen.no.

Samferdselsdepartementet. (2012). Honnørrabatt. 50 prosent rabatt i forhold til vanleg personbillett (enkeltbillett) (PDF). Hentet 28. august 2017, fra Regjeringen.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 28.08.2017