Lese- og sekretærhjelp

NAV skriver dette om lese- og sekretærhjelp for blinde og svaksynte:

Du kan få lese- og sekretærhjelp hvis du er blind eller svaksynt, og når hjelpen er nødvendig for at du skal kunne utføre arbeidet ditt, gjennomføre utdanning eller delta på arbeidstrening som er relevant for deg.

Du kan også få lese- og sekretærhjelp dersom du er engasjert i organisasjonsarbeid, har politiske verv eller for å fungere i dagliglivet.

Du har ikke rett til lese- og sekretærhjelp hvis du har problemer med lesing og skriving av andre årsaker enn redusert syn.

Hentet fra NAV – Lese- og sekretærhjelp.

Lese- og sekretærhjelp er hjemlet i folketrygdloven (1997), § 10-7 bokstav e.

Kilde

NAV – Lese- og sekretærhjelp. Lese- og sekretærhjelp kan hjelpe deg med å lese skriftlig materiale og kan bistå med nødvendig skrivearbeid.

NAV – Person. Informasjonsside fra NAV der du kan søke på det du lurer på.

Lover, forskrifter og rundskriv

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr.19. Hentet 22. juni 2020, fra Lovdata.no.

Forskrift om lese- og sekretærhjelp for blinde og svaksynte. (1997). Forskrift om stønad til lese- og sekretærhjelp for blinde og svaksynte. Hentet 22. juni 2020, fra Lovdata.no.

NAV rettskilder. (1997, sist oppdatert 2006). Rundskriv til ftrl § 10-7 første ledd bokstav e: Lese- og sekretærhjelp for blinde og svaksynte. Hentet 22. juni 2020, fra Lovdata.no.


										
					
Sist oppdatert 22.06.2020