Pleiepenger

Formålet med pleiepenger er å kompensere for tapt arbeidsinntekt for yrkesaktive i forbindelse med pleie av sykt barn som er innlagt på sykehus eller behandles poliklinisk dersom barnet trenger kontinuerlig pleie og tilsyn.

Pleiepenger kan også gis til pleie av nære pårørende i livets sluttfase.

Pleiepenger er hjemlet i folketrygdloven §§ 9-10, 9-11, 9-11a og 9-12.

Kilder

NAV – Person. Informasjonsside fra NAV der du kan velge hva du vil lese mer om.

NAV – Pleiepenger. Du kan få pleiepenger som erstatning for tapt arbeidsinntekt i forbindelse med pleie av sykt barn eller for pleie av nærstående i livets sluttfase.

Lover

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr.19. Hentet 2. oktober 2014, fra Lovdata.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 02.10.2014