Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-transport)

Hvis man har vansker med å benytte det vanlige kollektivtilbudet, kan kommunen eller fylkeskommunen kontaktes for informasjon og oversikt over hvilke transportmuligheter som finnes der man bor.

Dør til dør transport

Tilrettelagt transporttjeneste for forflytningshemmede, også kalt tilrettelagt transport for funksjonshemmede eller transportjeneste for funksjonshemmede (TT-transport, TT-tjeneste, TT-ordning, TT-kjøringen osv) er en tilrettelagt transport som skal benyttes til fritidsreiser.

Formålet med ordningen er å legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne skal ha en mest mulig selvstendig livsform. Ordningen er tiltenkt personer som ikke på egenhånd kan benytte ordinær kollektivtransport.

Det er fylkeskommunen som har ansvaret for TT-transport, og ordningen er ulik fra fylke til fylke. Enkelte kommuner bidrar med egen finansiering av ordningen.

Ta kontakt med din kommune eller ditt fylke for nærmere informasjon.

Kilde

Samferdselsdepartementet. (2014). Transport for funksjonshemmede (TT-kjøringen). Hentet 18. desember 2014, fra Regjeringen.no.

Jungelhåndboka 2014. Jungelhåndboka gir en enkel oversikt over velferdsretten, slik at brukerne selv kan orientere seg i paragrafjungelen og kanskje finne svar på noen av sine rettighetsspørsmål.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 17.11.2016