Tilgjengelighet og visningsalternativer

Sansetap.no har tatt mål av seg å være et tilgjengelig og universelt utformet nettsted, og vi har gjort vårt beste for å gjøre det enkelt for alle brukere å få tilgang til innholdet på denne portalen.

Når det gjelder animasjonene og simulatorene har de begrenset tilgjengelighet for personer som bruker leselist og syntetisk tale. Men informasjonen som fremkommer på disse sidene, finnes i tekstversjon andre steder i nettportalen. Det er bare å følge lenkene som er oppgitt på de aktuelle sidene.

Animasjonene om syn og hørsel, syns- og hørselssimulatorene og videoene spilles av gjennom Flash-plattformen.

Hvis du benytter iOS (iPad, iPod eller iPhone) kan du ha vansker med å se animasjonene, simulatorene og alle versjonene av videoene.

Navigasjon

  • Vi har foreløpig kun tab som hurtigtast.
  • Tab-rekkefølgen er lagt opp fra topp til bunn. Det vil si at hver gang man trykker på tab hopper man fra lenke til lenke.
  • Den første gangen du trykker tab på en ny side, får du muligheten til å hoppe over navigasjonen og gå direkte til hovedinnhold i brødteksten.

Kontakt

Gi gjerne tilbakemelding og innspill til redaksjonen om hvordan vi kan gjøre sansetap.no ytterligere tilgjengelig.

Send en e-post til: post@sansetap.no


										
					
Sist oppdatert 28.06.2013