Mulige konsekvenser av hørselstap

Nedsatt hørsel gir som regel utfordringer med å skille ulike lyder eller signaler fra hverandre. Hørselen er den viktigste sansen i utviklingen av talespråk. Når lydbildet er redusert ved et hørselstap, vil det kreve mer innsats for å oppfatte talespråk.

Fire personer sitter sammen rundt et bord og snakker sammen.Når mennesker er sammen, skapes det mye lyd. I omgivelsene rundt oss finnes det mange ulike lyder, som hosting, radiolyd, skraping med stoler, skramling med kopper og bestikk og så videre. Ofte vil flere mennesker snakke samtidig. Det kan være vanskelig å oppfatte hvem som snakker og hva som blir sagt.

Personer med nedsatt hørsel kan ofte oppfatte både lyder og talespråk som svakere og/eller annerledes. Det betyr at en person kan høre en stemme, men ikke nødvendigvis høre nok til å oppfatte innholdet i det som blir sagt. Dette skaper utfordringer i kommunikasjonen og kan gi rom for misforståelser.

De vanskeligste misforståelsene er ofte de som ikke blir oppdaget av personen selv eller samtalepartneren. Nedsatt hørsel inntrer normalt først for de lyseste tonene. Dette gjelder også for språklydene.

Talebanan

Audiogram med talebanan.

 

Resultatet av hørselsmåling kan vurderes i forhold til språklydenes plassering i audiogrammet, den såkalte talebananen. Enkelt sagt kan vokalene betraktes som de lydbærende språklydene og konsonantene som de meningsbærende lydene.

Eksempel på dette er:

_ a _   _ u    _ ø _ e   _  _ a    _ e _   _ i e _ ?

K _ n   d _    h _ r _   h v  _    j  _ g   s _ _ r ?

Dette viser at for å forstå: «Kan du høre hva jeg sier?» må vi helst ha med alle lydene.

Konsekvenser

Mange med hørselsnedsettelse vil kjenne seg igjen i punktene nedenfor:

  • redusert taleoppfattelse
  • forvrenging av lydinntrykk
  • vansker med å lytte i støyfylte omgivelser
  • nedsatt lydlokalisasjon
  • vansker med å delta i talespråklig samspill med andre
  • problemer med korrekt uttale
  • dårlig konsentrasjonsevne og utholdenhet

Kilder

Små barn med hørselstap. Informasjonsperm til foreldre. Møller kompetansesenter (nå Statped midt) og St. Olavs Hospital Høresentralen har utarbeidet en informasjonsperm til foreldre om hørselstap hos småbarn 0 – 3 år. Permen kan også benyttes av foreldre som har større barn.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 10.12.2015