Tilrettelegging

Hvis du selv har et hørselstap eller kjenner noen som har det, kan det være nyttig med noen tips. Hverdagen består av en rekke praktiske hendelser og ofte kan små justeringer gjøre kommunikasjonen enklere.  

Dersom du nettopp har fått nedsatt hørsel, kan det ta tid å bli vant til en ny situasjon. Det kan være en prosess å finne ut hva som fungerer for deg samtidig som du jobber med å venne deg til en endret tilstand. De fleste blir overrasket over i hvor stor grad hørselstapet påvirker livet.

Hvis du har lang erfaring med eget hørselstap, er du kanskje mer bevisst på hvilke tiltak som fungerer for deg.

Det er lurt å bruke tid på prøve ut ulike tiltak. Opplevelsen av hørselstap er individuell – det finnes ingen fasit for god tilrettelegging. I arbeid med tilrettelegging er det nyttig med en åpen og tett dialog.

På disse sidene om tilrettelegging kan du lese om tilrettelegging og tiltak når det gjelder utdanning, arbeid, teknisk tilrettelegging, høreapparater og CI. I tillegg får du noen praktiske råd og tips om hva den som har nedsatt hørsel kan gjøre selv og hva andre kan bidra med for at personen med nedsatt hørsel skal fungere best mulig i ulike situasjoner og på ulike arena.


										
					
Sist oppdatert 06.05.2020