Cochleaimplantat (CI)

Kvinne som setter på CI.Et cochleaimplantat (CI) er et avansert teknisk hjelpemiddel som kan gi mennesker med store hørselstap og døvhet opplevelse av lyd.

Et CI består av en indre del som opereres inn i hørselsorganet og en ytre del som kan tas av og på.

Dette hjelpemidlet er kun aktuelt der vanlige høreapparater ikke gir mulighet for å oppfatte tale. CI gir ikke normal hørsel. Mange får imidlertid hørsel som gir utbytte i talespråklig kommunikasjon, gjerne etter lyttetrening.

Etter operasjon og lydpåsetting

Når man har fått tilgang på lyd, trenger mange hjelp for å få utbytte av det nye lydbildet. Kommunen skal gi nødvendig veiledning ved lyttetrening. Der det ikke finnes kompetanse i kommunen, har man rett til refusjon av utgifter ved bruk av privatpraktiserende audiopedagog til lyttetrening.

Videosekvenser

Se video om Didrik og Celine som forteller om sine erfaringer med CI.

Se video om Anne Kristine der hun forteller om sine erfaringer med CI.

Les mer

CI det som det er – CI erfaringskonferanse. Konferanserapport fra CI-konferanse 21. og 22. oktober 2010. For CI-opererte unge og voksne, nærpersoner og fagpersoner.

Øre-nese-hals CI-enhet, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Teamet er tverrfaglig og har landsfunksjon for barn og regionsfunksjon for voksne som har eller skal ha cochleaimplantat (CI). Det foretas utredning, operasjon, tilpasning (lydpåsetting) og oppfølging av CI.

Statped. (2014). Lyttetrening etter CI. Hentet 8. juni 2018, fra Statped.no.

Veien tilbake – Å få CI i voksen alder. I dokumentarfilmen «Veien tilbake» følger vi to voksne som får CI og den tøffe veien de må gjennom for å kunne høre igjen. Filmen er et samarbeidsprosjekt med HLF (Hørselshemmedes Landsforbund), Statped og Novemberfilm med midler fra ExtraStiftelsen. Du kan kjøpe DVD-en fra Statped.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 08.06.2018