Mulighetene med cochleaimplantat (CI)

Den elektriske stimuleringen som CI gir, kan oppfattes som lyd. Brukere får ikke normal hørsel med et cochleaimplantat, men mange utvikler hørsel som kan brukes i talespråklig kommunikasjon.

Når voksne får operert inn CI, vil utbyttet være nært knyttet til personens tidligere hørselserfaringer. CI gir et annerledes lydbilde, og det krever vanligvis systematisk trening for at hjernen skal gjenkjenne lydene. Det kan ta tid før hjernen er i stand til å sortere lydinntrykkene og trekke ut mening i lydbildet. I denne prosessen kan det være nyttig med veiledning.

Se video om Anne Kristine der hun forteller om sine erfaringer med CI.

Les mer

Statped. (2011). CI hva du hører. Hentet 15. juni 2015, fra Statped.no.

Statped. (2014). Lyttetrening etter CI. Hentet 15. juni 2015, fra Statped.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 15.06.2015