Praktiske tips

Nedsatt hørsel kan gi utfordringer i hverdagen. Hørselen er vanligvis en viktig sans i kommunikasjon. Når lydbildet er redusert eller borte, vil det kreve tilpasning for å få kommunikasjonen til å fungere.

Sidene om praktiske tips henvender seg til deg som har en hørselshemning. Typiske situasjoner der kommmunikasjon er utfordrende, kan være:

  • i dialog
  • på arbeidsplassen
  • i kollektivtrafikken

På alle disse arenaene vil det være nyttig å tenke på:

  • fysiske rammer
  • hva du selv kan gjøre
  • hva folk rundt deg kan gjøre

										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 12.10.2012