Teknisk tilrettelegging

Det finnes en rekke tekniske hjelpemidler som kan forbedre lydkvaliteten for personer med nedsatt hørsel. Hvilke tekniske løsninger som er aktuelle for den enkelte, varierer med situasjon og hørselstap.

Det er lurt å bruke tid på å prøve ut ulike tekniske hjelpemidler. I dette arbeidet kan det være nyttig at personen med nedsatt hørsel samarbeider med fagfolk og med folk rundt seg for å komme fram til gode løsninger.

Det er en stadig utvikling innenfor hørselsteknisk utstyr. Hørselen kan også endre seg. Hørselssentralen og NAV hjelpemiddelsentral er nyttige samarbeidspartnere i vurderingen av utstyr. Den enkeltes hørsel og utbytte av de tekniske hjelpemidlene kan endre seg over tid, og det vil ofte være nødvendig å revurdere utstyret når det har gått en stund.

Det er NAV hjelpmiddelsentral som gir veiledning og skaffer til veie kommunikasjonsutstyr og varslingsutstyr til bruk i hjemmet.

På disse sidene om teknisk tilrettelegging kan du lese om:

  • høyttalere (lydutjevningsanlegg)
  • teleslynge
  • FM-anlegg
  • varslingsutstyr

Les om kommunikasjon med ny teknologi – for døve.

Kilder – alle tekstene om teknisk tilrettelegging

God lyd i skolen. Fem filmer om god tilrettelegging for elever med nedsatt hørsel, og en rekke nyttige lenker til mer informasjon om hørsel og lyd i skolen.

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund). HLF er interesseorganisasjonen for høreapparatbrukere og tinnitusrammede, sterkt tunghørte/døvblitte, foreldre med tunghørte barn, CI-opererte og mennesker som lider av balansesykdommen Ménière.

På bølgelengde – tilrettelegging av opplæring for elever med hørselstap. På bølgelengde består av en film- og en faktadel som på en enkel og oversiktlig måte formidler informasjon og kunnskap om hørselshemning, barn med hørselshemning grunnskolealder og hvordan den enkelte skole kan tilrettelegge for et godt læringsmiljø.

Ressurs for hørselshemmede. Nettsidene skal være en ressurs for undervisning av hørselshemmede barn, unge og voksne. Mye av materiellet er utviklet med utgangspunkt i Kunnskapsløftet (LK06), men du finner også oversikt over materiell som ble laget til L97.

Les mer

NAV. Enhetlig tjeneste som skal bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet.

NAV - hjelpemiddeldatabasen. Informasjon om hjelpemidler som kan bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne kan leve så selvstendig som mulig. Databasen inneholder også hjelpemidler som kan gjøre det lettere for de som assisterer.

NAV - hjelpemiddelsentral. Informasjonsside fra NAV hjelpemiddelsentral.

NAV - hjelpemidler. Informasjonsside fra NAV hjelpemidler.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 03.10.2013