FM-systemer

Med høreapparat eller CI med FM-mottaker, kan man utnytte ulike typer FM-systemer. FM-systemer baserer seg på radiobølger og er trådløse. De er utviklet for å:

  • forbedre taletydelighet i situasjoner med støy
  • forbedre taletydelighet når det er avstand mellom den som snakker og den som lytter

I et FM-system bærer personen som snakker en mikrofon som er koblet til en sender. Mikrofonen kan også plasseres midt på et møtebord. Ved denne bruken vil alle lyder omkring bordet forsterkes og taleoppfatningen kan bli dårlig hvis det er uro rundt bordet.

Fra senderen blir signalet sendt via radiobølger til en mottaker. Mottakeren kan være en FM-sko som er koblet på høreapparatet eller en integrert mottaker inne i høreapparatet. Det kan også være en FM-mottaker koblet opp mot en teleslyngeforsterker.

FM-utstyr er praktisk å ha med på tur, siden det ikke krever fast montering i et rom.

Hjemme kan man ha utbytte av å koble FM-utstyr til TV og CD-spiller. Det kan også være et godt hjelpemiddel for kommunikasjon i bil hvor det er mye støy og vanskelig å munnavlese. På arbeidsplassen kan det være nyttig å bruke FM-utstyr når noe foregår i større gruppe.

Bruken av FM-systemer forutsetter god kjennskap til høreapparatets programmer og måten man bytter program. Høreapparatet må kobles om til M-FM eller FM-posisjon. Etter bruk av FM, skal høreapparatet stilles tilbake til M-posisjon. Dette kan sykehuset eller klinikken der man har fått høreapparatet informere om.

Et høreapparat som er innstilt på ren FM, mottar ikke lydinntrykk fra omgivelsene, kun fra mikrofonen eller eventuelt CD-spilleren/TV-en.


										
					
Sist oppdatert 29.11.2012