Ervervede syns- og hørselsvansker

Mor hjelper datter på med strømpebuksen. Kvinne på huk ser på.1 + 1 = 3 eller 4.

Hørselstap + synstap + energitap.

Mestring / aktivitet og deltakelse / tilrettelegging er alle sider av samme sak. De er med på å definere hvordan livssituasjonen oppleves av den enkelte.

Voksne med kombinerte, ervervede syns- og hørselsvansker har svært ofte behov for en viss grad av tilrettelegging for å kunne mestre ulike situasjoner.

De er aktive på ulike arenaer: hjemme sammen med sin familie, på jobben og i fritiden.

Uansett hvor de er, innebærer kombinerte sansetap store utfordringer i forhold til:

  • kommunikasjon
  • informasjonstilegnelse
  • orientering i rom og fri bevegelse

Les mer

Socialstyrelsen. (uten dato). At leve med erhvervet døvblindhed. Dansk. Hentet 18. desember 2014, fra Socialstyrelsen.dk.

Øie, B. R. (2008). Livet rundt døvblind forelder. Sluttrapport (PDF). Prosjektnummer: 0442. Midler fra Helse og rehabilitering. Hentet 18. desember 2014, fra Sørlandet sykehus.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 18.12.2014