Tolk/ledsager-tjeneste

En tolk/ledsager fungerer som et bindeledd mellom omverdenen og personer med kombinert syns- og hørselshemning. NAV hjelpemiddelsentral tilbyr gratis tolk/ledsager-hjelp til f.eks. møter på jobben, legebesøk, fritidsaktiviteter eller sosiale sammenhenger. Begge partene kan ta initiativ til å bestille tolk/ledsager.

Les mer om tolk/ledsager.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 03.09.2012