Bruk av sansene

Vi opplever omverden gjennom sansene våre. Voksne personer som er født med nedsatt syn og hørsel eller medfødt døvblindhet må lære å bruke syns- og hørselsresten på best mulig måte.

I tillegg blir andreEn ung dame og en voksen da står ved siden av hverandre ved et bord der de baker. sanser som berøring, smak, lukt, likevektssans og muskel- og bevegelsessans spesielt betydningsfulle.

Disse sansene har stor betydning i emosjonell kontakt og tilknytning, og i all kommunikasjon som er basert på gester og tegn.

Vi mennesker kommuniserer mye gjennom tale, gester, latter og andre uttrykksmåter.

Samværsformene kan ha et høyt tempo og endre seg med raske skifter og det kan være vanskelig å henge med for en som har nedsatt syn og hørsel.

Det kan være mange på en gang i samtaler eller andre samværsformer, og dette kan by på utfordringer for de som trenger tid på å oppfatte det som skjer i omgivelsene.

Les mer om dette på disse sidene om bruk av sansene.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 31.07.2018