Ervervede syns- og hørselsvansker

Kvinne med gul vest løper alene langs den hvite stripen på veien.Når begge fjernsansene er svekket, blir konsekvensene langt mer alvorlige enn om bare én sans er berørt. Mulighetene for å kompensere ved hjelp av den andre fjernsansen er redusert. Dette er en konsentrasjonskrevende og slitsom livssituasjon.

Voksne med kombinerte sansetap har naturligvis de samme rettighetene som andre syns- eller hørselshemmede. I tillegg har de noen spesielle rettigheter, tolk/ledsager-tjeneste og «Honnørrabatt. Tilleggslegitimasjon for døvblinde» (grønt kort).

Ler mer om tolk/ledsager og grønt kort.

Det kan være ulike grader av  og årsaker til sansetapene, og Usher syndrom er den mest vanlige. Det er en kombinasjon av tosidig, nevrogen hørselshemning og synshemning som skyldes øyesykdommen retinitis pigmentosa. Noen personer har også et balanseproblem.

Ved andre årsaker kan synsproblemene være de første som gir seg til kjenne.

Les mer om syn.

Les mer om hørsel.

Les mer

Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde. Hovedoppgaven er først og fremst å gi tilbud og tjenester til personer med døvblindhet og kombinerte syns- og hørselshemninger, deres pårørende og lokale fagmiljøer.

Næss, T., & Palmer, R. (2007). Å fange omgivelsene: Kontekstuell tilnærming ved døvblindhet. Om døvblindblitte, miljøbeskrivelse og kommunikasjon. Heggedal: CoCo Haptisk. Hentet 7. januar 2013, fra Bibsys.

Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge. (2010). Innsikt gir utsikter. Informasjonshåndbok fra RP-foreningen. Hentet 14. august 2012, fra Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge.

Videncentret for døvblindblevne. (2012). 17 syndromer og sygdomme – der kan medføre erhvervet døvblindhed. Hentet 27. september 2016, fra Socialstyrelsen.dk.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 27.07.2018