Bruk av forstørrende TV

Forstørrende TV er et forstørrende elektronoptisk hjelpemiddel. Det blir ofte kalt lese-TV eller CCTV (Closed Circuit TeleVision system).

Kvinne leser på forstørrende TV - lys bakgrunn - sorte bokstaver.Kvinne leser ved hjelp av  forstørrende TV. Negativt bilde, dvs hvite boksatver på mørk bakgrunn.

Hjelpemidlet består av et videokamera, en skjerm og som oftest en bevegelig plate under kameraet. På denne platen kan man legge det man ønsker å få forstørret opp på skjermen, slik at detaljene kommer nærmere.

Forstørrende TV er vanligvis en stasjonær løsning som har fast plass på en bordløsning, der man sitter og jobber. Apparatet kan brukes når man skal se på detaljer i bilder, til avislesing over tid og til praktiske gjøremål. Forstørrende TV kommer særlig til sin rett når det blir for anstrengende å bruke luper eller lupebriller.

Med forstørrende TV kan man bruke begge øyne samtidig, og ha lengre arbeidsavstand og større synsfelt enn ved bruk av tradisjonell optikk. Dette bidrar til bedre arbeidsstillinger ved lesing over tid. Fokusering til skarpest mulig bilde kan skje automatisk. Lysstyrke og kontrast kan reguleres, og det er mulig å velge negativt skjermbilde (mørk bakgrunn) eller bruke kunstige farger.

Forstørrende TV gir mulighet til å variere til ønsket forstørring svært raskt, ofte fra ca. 2x og opp til 50x eller mer. Noen forstørrende TV har også en innebygget lesemaskin med syntetisk tale. Da kan man lese både med synet og hørselen.

Forstørrende TV finnes i diverse utgaver og med ulike skjermstørrelser. Flere kan kobles til datamaskin og man kan bruke bare en skjerm. Da kan man få fram et todelt skjermbilde der halvparten av bildene fra forstørrende TV (kamerabildet) og datamaskin synes samtidig. Eller man kan veksle mellom de to skjermbildene, fra et helt kamerabilde til et helt bilde fra datamaskin, og tilbake.

Det finnes bærbare forstørrende TV som brukes av studenter o.a. Under forelesninger kan det være behov for både å forstørre næroppgaver på pulten og til å se på tavla og foreleseren lenger unna. Da kan et bærbart kamera knyttet til en bærbar datamaskin være løsningen.

Kilder

Romfo, H.S., & Tømta, A. (2007). Innføringskurs i bruk av forstørrende TV. Oslo: Norges Blindeforbund.

Øien, B. (2010). Se muligheter med optikk (PDF). Statped skriftserie nr. 88. Oslo: Huseby kompetansesenter. Hentet 15. september 2016, fra Statped.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 31.08.2012