Foreldre med synshemning

Veileder basert på foreldres egne erfaringer

Foreldreveileder for synshemmede

Last ned veilederen her

Last ned veilederen i PDF-format.

Last ned veilederen i ODT-format.

Last ned veilederen i tekst-format (TXT-format).

DAISY-format

Ønsker du veilederen i DAISY format, ta kontakt med Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB).

Når man har en synshemning, kan det å stifte familie reise spørsmål som:

 • Hvordan kan man som synshemmet enklest skifte bleie og gi barnet mat?
 • Hvilke typer barnevogner er best når man bruker mobilitetsstokk eller førerhund?
 • Hvordan klarer man å passe på barnet på lekeplassen?
 • Har foreldre med synshemning rett til barnehageplass?

I denne veilederen, som er basert på intervju med 46 familier og fagfolk, er det samlet erfaringer om det å være foreldre med synshemning.

Foreldre utgjør ingen ensartet gruppe. Veilederen er ikke tenkt som en fasit som forteller hvordan man skal eller ikke skal være som foreldre, men videreformidler erfaringer og gir forslag til hvordan noen utfordringer kan løses.

Veilederen er først og fremst tenkt som en hjelp til personer med synshemning som enten vurderer å få barn eller som er foreldre, men kan også være nyttig for fagfolk og familienes nettverk.

Innhold

Veilederen tar blant annet opp følgende temaer:

 • Å velge å bli foreldre
 • Graviditet, fødsel og den første tiden hjemme
 • Stimulering av barnet
 • Felles aktiviteter og betydningen av samvær
 • Å ivareta barnets sikkerhet
 • Barn i barnehage
 • Nyttig utstyr og hjelpemidler
 • Teknikker og praktiske løsninger
 • Å ha skolebarn og tenåringer
 • Assistanse og assistentordninger

Hvordan veilederen ble til

Prosjektleder og psykolog Anne-Mette Bredahl, som selv er synshemmet og mor, tok initiativet. Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet og Blindemisjonen IL. Samarbeidspartner er Huseby kompetansesenter.

Veilederen er den første av sitt slag, og er basert på innsamling av foreldres erfaringer. Veilederen er skrevet på et lett tilgjengelig språk, og krydret med konkrete eksempler og sitater fra intervjuene.

Forfatter

Psykolog Anne-Mette Bredahl

Publisert

2012


										
					
Sist oppdatert 08.11.2016