Tilrettelegging

Voksen hånd holder lommelupe over barnebok.En person kan oppleve å ha synsvansker når kravene til å se ikke samsvarer med evnen til å se. Denne opplevelsen kan reduseres ved at synsevnen bedres, for eksempel ved bruk av hjelpemidler, eller at kravene til å se minskes, ved at miljøet legges tilrette.

På sidene om tilrettelegging vil du finne informasjon, råd og tips om utdanning, arbeid og fysisk tilrettelegging av miljøet, og noen eksempler på aktuelle hjelpemidler.

Du finner også eksempler på tiltak som kan gjøre det lettere for personer med ulike synsnedsettelser å fungere i forskjellige aktiviteter og situasjoner.


										
					
Sist oppdatert 06.05.2020