Fysisk tilrettelegging

Trapp der nederste trappetrinn og start på rekkverk er markert med kontrastfarge. Voksne som er blinde eller har nedsatt synsfunksjon er en uensartet gruppe, og det må derfor alltid tas individuelle hensyn.

Behovene for fysisk tilrettelegging vil variere avhengig av blant annet synsfunksjon, alder og eventuelle tilleggsvansker.

Det vil ofte være nyttig med tilpasset belysning, gode visuelle og fysiske markeringer for de som har nedsatt syn.

De som ikke har nytte av synet, trenger fysiske markeringer.

Et godt lydmiljø, orden og struktur er viktig for alle.

Et god tilrettelagt ute- og innemiljø bidrar til

  • bedre oversikt
  • tryggere og sikrere forflytning
  • uavhengighet
  • selvstendighet
  • at mindre krefter brukes på å skaffe seg oversikt
  • å frigi energi til andre ting, for eksempel å delta aktivt i sosiale sammenhenger og i aktiviteter av ulike slag

Kilder

Norges Blindeforbund. (2009). Kontraster – farger – belysning. Et forsøk på å kategorisere hjelpetiltak med hensyn på universell utforming og svaksynte. Hentet 23. juni 2017, fra Norges Blindeforbund.

Norges Blindeforbund. (2009). Estetisk, trygt og tilgjengelig – en veileder for universelt utformede boliger. Hentet 23. juni 2017, fra Norges Blindeforbund.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 08.02.2019