Farger og kontraster

Dør med god kontrast til vegg. Nummer på døren i god kontrast og med store bokstaver.

Bevisst bruk av farger og kontraster kan ha stor synsmessig betydning for personer med nedsatt syn. Det kan lette orienteringen både ute og inne.

Når det skal velges farger for å skape gode kontraster i miljøet, er det viktig å tenke på metnings- og lyshetsgraden i fargene. Kontrast er ikke synonymt med fargeforskjeller.

Lyse farger på mørk bunn og mørke farger på lys bunn gir god kontrast.

Noen eksempler

  • marker øverste og nederste trappetrinn slik at en ser hvor trappen begynner og slutter både når en går oppover og nedover
  • bruk kontrastfarge på dører og dørkarmer
  • interiør bør skille seg ut fra vegg og gulvflate
  • marker frittstående stolper både inne og ute
  • marker glass i glassdører
  • god kontrast mellom tallerken/kopp og underlag

Mørk kopp og tallerken på lyst underlag

Kilder

Norges Blindeforbund. (2009). Kontraster – farger – belysning. Et forsøk på å kategorisere hjelpetiltak med hensyn på universell utforming og svaksynte. Hentet 23. juni 2017, fra Norges Blindeforbund.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 23.06.2017