psykisk-helsevernloven-1999

Psykisk helsevernloven. (1999). Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern av 2. juli 1999 nr. 62. Hentet 3. april 2012, fra Lovdata.