Illustrasjon for barn og unge, hørsel

Barn og unge – hørsel

Nettsidene om barn og unge – hørsel handler om å ha og leve med nedsatt hørsel og om å være døv.

Informasjonen på de følgende sidene kan være nyttig enten du er fagperson, klassekamerat, venn, foreldre eller foresatte, i familie med eller er interessert i å lære om hørsel, hørselsnedsettelse og døvhet. Mye kan også være av interesse for deg som selv har et hørselstap eller er døv.

Introduksjon til menyene

Portretter – Her kan du se små videosekvenser av barn og unge med nedsatt hørsel i samvær og aktivitet. Alle videosekvensene finnes i fem versjoner: vanlig video, tegnspråktolket, tekstet for hørselshemmede, synstolket (Audio Description) og synstolket tekstversjon.

Om hørsel – Her finner du faktaopplysninger om hørsel og ulike hørselsnedsettelser. I tillegg til fakta-avsnittene er det en animasjon om hørsel og en hørselssimulator som demonstrere hvordan noen hørselsnedsettelser kan oppleves.

Deltakelse – Disse sidene handler blant annet om samspill og kommunikasjon. Målet er at alle barn og unge skal være aktive, deltakende og føle mestring.

Tilrettelegging – Når en person har nedsatt hørsel, er det ulike måter man kan tilrettelegge miljøet på slik at konsekvensene av sansetapet blir minst mulig. Det kan både tilrettelegges for maksimal utnyttelse av hørselen (der det er mulig), og man kan kompensere ved å legge tilrette for bruk av synssansen. På disse nettsidene ligger det informasjon om praktisk og pedagogisk tilrettelegging og om hjelpemidler. Her finner du også tips om ulike tiltak på skolen.

Ofte stilte spørsmål – Kanskje finner du noe av det du lurer på her?

Lenker og litteratur – De fleste nettsidene på sansetap.no inneholder lenker til litteratur og videre lesing. Alle lenker og litteraturhenvisninger som handler om barn og unge – hørsel, er samlet under denne menyen.

Fellessider – alle sansetap

 – du finner lenkene i toppmenyen øverst fra venstre:

Simulator – Her finner du lenker til alle syns- og hørselssimulatorene på sansetap.no. Finn ut mer om hvordan det kan arte seg å se eller høre med redusert syn eller hørsel. Hver alder har sine unike simulatorer.

Diagnoser og tilstander – Her finner du syns- og hørselsdiagnoser, tilstander og sykdommer ordnet alfabetisk. Her har vi også samlet en oversikt over de vanligste og mindre vanlige diagnosene/tilstander når det gjelder kombinerte sansetap.

Støtte og hjelp – Hvor kan du få råd og veiledning? Hva finnes av rettigheter og tilbud? Hvilke interesse- og brukerorganisasjoner er det på syns- og hørselsområdet? Under støtte og hjelp kan du få svar på mange slike spørsmål (og mye mer), med mange lenker til videre lesing og mer informasjon.


										
					
Sist oppdatert 28.04.2020