Munnavlesning

Mange som har nedsatt hørsel har god støtte i å se på munnen til den som snakker. Dette kalles munnavlesning. Den som munnavleser, støtter seg også til avsenders ansiktsuttrykk, kroppsspråk og tale.

Cirka en tredjedel av våre språklyder er synlige når vi snakker. Den som oppfatter lite via hørselen og er avhengig av munnavlesning, må derfor fylle ut ved å gjette. Det er fort gjort å gjette feil hvis ikke innholdet framgår av sammenhengen.

God språkkompetanse kan gjøre munnavlesning noe lettere, men å lese på munnen krever uansett stor konsentrasjon og er anstrengende for øynene. Mange barn og unge med hørselsnedsettelse blir derfor svært slitne etter en vanlig skoledag.

Det kan være god avlastning hvis omgivelsene følger tipsene under.

Tips for å gjøre munnavlesning lettere

  • være tydelig på hva som er tema
  • bruke tydelige munnbevegelser uten å overdrive
  • bruke normalt taletempo
  • moderer ukjent dialekt
  • ha godt lys på ansiktet (ikke stå i motlys)
  • stå rolig
  • ikke skjul munnen og ansiktet
  • unngå store barter som dekker munnen

Svømming i klorvann kan gi irritasjon i øynene. Det kan derfor være vanskelig å få støtte i munnavlesning en stund etter bading.

Munnavlesning

Av Else-Marie H., 13 år, Modum

Når man er hørselshemmet,
må man se på munnen.
Det å lese på munnen er ikke alltid lett for oss.
Menn med masse skjegg er vanskelig å forstå.
Selv om menn ikke har skjegg,
kan de være vanskelige å forstå.
De snakker ofte utydelig,
f. eks.: stramme lepper,
hånden foran munnen, mumler.
Kvinner har lettere for å snakke tydelig
og bruker leppene mer.
Når du skal snakke med en hørselshemmet,
må du passe på
at det er lys på ansiktet ditt –

SPESIELT MUNNEN.

Det er vanskelig å forstå ulike dialekter.
Når jeg snakker med noen,
hender det at de snur seg,
så jeg ikke får sett munnen deres.
Noen ler når de snakker,
og det er vanskelig å forstå.
Skal jeg snakke med deg, må jeg se munnen din.

Fra diktsamlingen: «…blir godt inni oss» – en diktsamling skrevet av hørselshemmede barn og ungdom.

Kilder

Falkenberg, A.-S., & Antonsen, K. (red.) (1997). Blir godt inni oss – en diktsamling skrevet av hørselshemmede barn og ungdom. Bergen: Døves forlag A/S. Hentet 4. desember 2014, fra Nasjonalbiblioteket.

På bølgelengde – tilrettelegging av opplæring for elever med hørselstap. På bølgelengde består av en film- og en faktadel som på en enkel og oversiktlig måte formidler informasjon og kunnskap om hørselshemning, barn med hørselshemning i grunnskolealder og hvordan den enkelte skole kan tilrettelegge for et godt læringsmiljø.

Sintef Unimed. (1997). Problemer med hørselen? Hørselshemmede og nedsatt hørsel. Temahefte nr. 1. Oslo: Rikstrygdeverket v/Hjelpemiddelkontoret. (Utgått hefte).

Store norske leksikon. (2005 – 2007). Munnavlesning. Hentet 4. desember 2014, fra Store norske leksikon.


										
					
Sist oppdatert 04.12.2014