Talespråkutvikling

Lærer viser bilde av ku i engelsktime.Når barn begynner på skolen, har de vanligvis utviklet et funksjonelt talespråk. Dette blir grunnlaget for den opplæringen som møter dem.

Ved nedsatt hørsel kan språkutviklingen henge etter. Det kan av og til merkes ved upresis uttale og/eller mangelfullt begrepsapparat. Noen ganger vil man kunne merke at barnet spør gjentatte ganger for å få med seg det som blir sagt.

Allerede fra første trinn på skolen møter barna engelsk. Da blir elevene kjent med nye språklyder og ordmønstre. Når lydbildet er redusert på grunn av hørselstap, kan det være vanskelig å oppfatte ordene riktig. Det kan være utfordringer knyttet både til å lytte ut ordene riktig og til å uttale ordene riktig.

Ved et førstespråk foregår begynneropplæringen i nært samspill med en rollemodell. Barnet bæres på armen eller sitter på fanget, og avstanden mellom lydkilden og barnets øre er kort. Ved skoleopplæringen i engelsk er barnet i en stor gruppe med andre konkurrerende lyder, og avstanden til lydkilden er større. Kompenserende tiltak vil være viktig for at barnet skal få utbytte av språkundervisningen. Teknisk utstyr kan bidra til å skape klarer lydbilde slik at engelskopplæringen fungerer bedre.

Les mer om teknisk tilrettelegging.

Les mer om pedagogisk tilrettelegging.

Les om praktiske råd.

Mange barn vokser opp i flerspråklige hjem. Noen vokser opp med norsk som andrespråk og må ha opplæring i norsk utenfor hjemmet. Hørselstap gjør det ekstra utfordrende, og det er viktig at omgivelsene kjenner til dette.

Les mer

Når barnet har nedsatt hørsel – en informasjonsfilm til minoritetsspråklige foreldre som har barn med hørselsnedsettelse. Det er viktig for foreldre å være klar over hvordan man best kan støtte opp om sitt barn og hvordan skole og hjelpeapparat kan bidra. I filmen møter vi tre jenter med ulik grad av hørselstap og med ulik bakgrunn.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 11.01.2016